Các đôi lứa Hollywood

    Gốc

    (ĐST7) MATT DAMON: nhớ lại thời độc thân Gần đây, ngôi sao Matt Damon và vợ - Luciana đã đến Anh quốc để dự buổi chiếu ra mắt phim Tối hậu thư của Bourne.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2007/09/mlnews.2007-09-28.2262810818