Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 25 đến 29/4

  Báo Nhân Dân
  4 liên quanGốc

  Trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 25 đến 29/4, có 13 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

  (Ảnh minh họa)

  (Ảnh minh họa)

  * Ngày 31/5, Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim (UPCoM: SDK) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 4/5.

  * Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/4.

  * Ngày 10/5, Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/4.

  * Ngày 20/5, Công ty cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (UPCoM: PEQ) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/4.

  * Ngày 16/5, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (UPCoM: NAC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/4.

  * Ngày 17/5, Công ty cổ phần Thiết bị Điện (HOSE: THI) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/4.

  * Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (HOSE: PTC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:8 (người sở hữu 10 cổ phiếu được hưởng 8 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/4.

  * Ngày 30/9, Công ty cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (UPCoM: PSL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/4.

  * Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (HOSE: FIT) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:19,39101, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu là 1 quyền, 100 quyền được mua 19,39101 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/4.

  * Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (HOSE: FIT) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/4.

  * Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40 (người sở hữu 100 cổ phiếu được mua 40 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/4.

  * Ngày 16/5, Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/4.

  * Ngày 18/5, Công ty cổ phần Logistics Portserco (HNX: PRC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/4 và ngày đăng ký cuối cùng là 26/4.

  LÊ MINH

  Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chungkhoan-doanhnghiep/cac-doanh-nghiep-chot-tra-co-tuc-tuan-tu-ngay-25-den-29-4-694373/