Các DN phải đưa hệ thống xử lý nước thải vào hoạt động trước ngày 31-12-2007

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Chiều 17-10, báo cáo với Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TPHCM, lãnh đạo KCN Lê Minh Xuân cho biết hiện chỉ mới xử lý được 75,2% lượng nước thải của KCN, phần còn lại bị thất thoát ra kênh rạch do một số doanh nghiệp (DN) cố tình né tránh. Đến nay, cả KCN này vẫn còn 33 DN chưa kết nối hệ thống nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN mà xả trực tiếp ra kênh.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2007/10/125990