Các DN ‘đại gia’ đánh giá triển vọng kinh doanh 2012

(VEF.VN) - Một phần ba DN tham gia khảo sát của cty Vietnam Report về triển vọng môi trường kinh doanh trong năm 2012 - 2013 tin tưởng tình hình sẽ tốt hơn. Có tới hơn 80% DN khẳng định sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh trong 3 năm tới.

Báo cáo đánh giá về môi trường kinh doanh ở Việt Nam trong năm 2011 và triển vọng 2012 dựa trên cuộc khảo sát của cty Vietnam Report với 250 DN trong các Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 DN lớn nhất Việt Nam về doanh thu; và FAST500 - Top 500 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

70% số DN được điều tra là công ty cổ phần, 30% còn lại là các công ty thuộc khu vực FDI, nhà nước, và công ty tư nhân. Xét trên lĩnh vực hoạt động, các DN sản xuất chiếm nhiều nhất với tỷ lệ 34%. Các DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ chiếm khoảng 25%.

Ảm đạm 2011, le lói hy vọng 2012

Nhận xét chung của tất cả các DN đó là môi trường kinh doanh tính đến thời điểm hiện tại của năm 2011 nhìn chung khá ảm đạm, với tỷ lệ 40% số DN tham gia đánh giá là kém, 44% đánh giá là tạm được, và chỉ có 16% số DN tham gia khảo sát đánh giá là tốt.

Tuy nhiên, khi được hỏi về triển vọng môi trường kinh doanh trong năm 2012 - 2013 tới, tỷ lệ DN cho rằng môi trường sẽ trở nên tốt hơn tăng lên gấp đôi, lên tới 33% và chỉ có 16% đánh giá là kém trong tương lai. Nếu tính riêng các DN khối sản xuất, 33% số mẫu cho rằng môi trường kinh doanh sẽ tốt lên và chỉ có 17% cho rằng môi trường sẽ kém đi.

Biểu đồ 1: Đánh giá chung của DN về môi trường kinh doanh các năm

(Nguồn: VNR Database)

Trên cơ sở những đánh giá chung, phần lớn các DN đều nhất trí rằng ba rào cản/rủi ro chính đối với tăng trưởng kinh tế nói chung và môi trường kinh doanh ở Việt Nam nói riêng trong năm 2011 là Lạm phát tăng (chiếm tỷ lệ 32% số DN tham gia điều tra); Rủi ro tín dụng và hoạt động Ngân hàng (13%); và Những vấn đề liên quan đến chính sách và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ (Chiếm tỷ lệ 18%). Đây đồng thời cũng được các DN dự đoán là những rào cản chính trong năm 2012 sắp tới với các tỷ lệ tương ứng là 28%; 13% và 23%.

Đánh giá về những nhân tố sẽ có tác động nhiều nhất đến việc thay đổi hoặc cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam trong năm 2012, phần lớn các DN đều nhấn mạnh đến ba nhân tố chính đó là Đổi mới trong sản phẩm, dịch vụ và Mô hình kinh doanh (tỷ lệ 22%); Huy động vốn dễ dàng hơn (21%) và Gỡ bỏ các rào cản thương mại (12%).

Biểu đồ 2: Những nhân tố sẽ có tác động nhiều nhất đến việc thay đổi hoặc cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam trong năm 2012

(Nguồn: VNR Database)

Phần lớn DN sẽ mở rộng kinh doanh

Trong kế hoạch kinh doanh ba năm tới, có 84% số DN tham gia điều tra đều cho rằng sẽ mở rộng kinh doanh, chỉ có 14% cho rằng sẽ duy trì hoạt động kinh doanh như bình thường và 2% cho rằng sẽ giảm quy mô kinh doanh.

Và trong số những DN có kế hoạch mở rộng kinh doanh, hai lý do chính các DN này đưa ra đó là lạc quan về triển vọng Kinh tế của Việt Nam và thế giới thuận lợi hơn trong ba năm tới (chiếm tỷ lệ 26%) và lạc quan về tăng trưởng của thị trường trong nước và khu vực (27%).

Biểu đồ 3: Lý do mở rộng hoạt động SXKD của DN

(Nguồn: VNR Database)

Nhìn chung, cộng đồng DN Việt Nam vẫn rất lạc quan về triển vọng kinh tế năm 2012. Trên thực tế, xét trên bình diện tổng thể và qua số liệu điều tra của Vietnam Report, kết quả sản xuất kinh doanh của DN trong 6 tháng đầu năm 2011 khả quan hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, có thể dễ dàng nhận ra rằng, chi phí vốn đã tăng đến 58,6% so với cùng kì năm ngoái (biểu đồ 4). Đây chính là lý do mà dù cho tổng doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận của DN cũng không được là bao. Với triển vọng lạm phát đi xuống từ cuối năm nay và đầu năm sau, có nhiều khả năng lãi suất cho vay sẽ giảm đáng kể trong thời gian tới, giải tỏa sức ép về chi phí vốn cho DN.

Biểu đồ 4: Tăng trưởng một số chỉ số SX-KD 6 tháng đầu năm 2011 (so với cùng kỳ năm 2010) của các DN

(Nguồn: VNR Database)