Các điểm thi đã sẵn sàng

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Năm học 2008-2009, có 17 học viện, trường sĩ quan trong quân đội thực hiện tuyển sinh đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Quốc phòng...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.giaoduc.37559.qdnd