Các điểm bỏ phiếu độc dị trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Không chỉ tiến hành bỏ phiếu ở những địa điểm công cộng trang trọng, mà hóa ra cuộc bầu cử để chọn ra Tổng thống Mỹ thứ 45 có thể diễn ra ở bất cứ đâu.

Các điểm bỏ phiếu độc dị trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 1

Các điểm bỏ phiếu độc dị trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 2

Cử tri điền lá phiếu bầu cử tại Trạm cứu hỏa tại Benson, Bắc Carolina

Các điểm bỏ phiếu độc dị trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 3

Bỏ phiếu tại khu chơi bi-a

Các điểm bỏ phiếu độc dị trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 4

Cử tri bỏ phiếu tại một cửa hàng tạp hóa khu phố ở National City, California

Các điểm bỏ phiếu độc dị trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 5

Một điểm bỏ phiếu được đặt ngay trong căn phòng khách tại một ngôi nhà ở Dover, Oklahoma. Cử tri mặc quần ngủ đi bỏ phiếu

Các điểm bỏ phiếu độc dị trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 6

Cử tri đi bỏ phiếu ở một nhà kho trang trại tại Nevada, Iowa

Các điểm bỏ phiếu độc dị trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 7

Quán rượu Anthony ở Philadelphia, bang Pennsylvania được tận dụng làm điểm bỏ phiếu

Các điểm bỏ phiếu độc dị trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 8

Cử tri Chicago, bang Illinois bỏ phiếu bên trong một cửa hàng bán ôtô

Các điểm bỏ phiếu độc dị trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ - Ảnh 9

Nhiều cử tri đến bỏ phiếu tại nhà hàng Jimmy G ở Chicago

Lan Phương