Các địa phương trong cả nước tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính

  Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
  ĐCSVN
  Gốc

  (ĐCSVN)- Cải cách thủ tục hành chính là một nội dung mà nhiều địa phương trong cả nước đang tiếp tục triển khai thực hiện một cách có hiệu quả…

  Tại Đắk Lắk, Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam vừa tổ chức Tọa đàm "Về công tác tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu". Qua 10 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tuy, gương mẫu" đã tạo ra những bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng phục vụ của đội ngũ này đối với nhân dân. Ở các địa phương, công đoàn viên chức đã phát động nhiều phong trào và đem lại những kết quả thiết thực, như: “Tháng hành động công đoàn” với nhiều nội dung thiết thực đáp ứng được những đòi hỏi các nhiệm vụ trong hiện tại và phục vụ một nền kinh tế công nghiệp trong tương lai. Các đại biểu dự tọa đàm đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tuy, gương mẫu". Trong đó, các cấp công đoàn viên chức Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cuộc vận động góp phần phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hơn nữa để thực sự trở thành "công bộc" của dân. Hà Nam vừa cho ban hành bộ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó hệ thống cấp huyện có 177 thủ tục, cấp xã có 116 thủ tục bao gồm tất cả các lĩnh vực đời sống – xã hội, đời sống dân sinh, an sinh xã hội... Riêng bộ TTHC của sở, ngành đang hoàn thiện và dự kiến công bố trong thời gian sớm nhất. Các bộ TTHC của các ngành các cấp được chia nhỏ trong từng lĩnh vực cụ thể đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân trong quá trình tìm hiểu khi có công việc liên quan cần giải quyết. Để xây dựng bộ TTHC cấp huyện phản ánh đầy đủ đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội như hiện nay, tỉnh Hà Nam đã chọn 3 huyện, thành phố và 5 xã, phường, thị trấn điển hình về nông nghiệp, công nghiệp và thành phố trung tâm để thống kê các loại TTHC. Sau khi thông kế điểm đã họp lấy ý kiến các huyện, các xã, phường, thị trấn. Đây được xem là bộ TTHC có tính chất đồng bộ và hoàn thiện phản ánh đầy đủ đặc điểm tình hình của mỗi địa phương. Trình tự, cách thức, hồ sơ, đối tượng thực hiện, kết quả thực hiện, phí lệ phí, hệ thống biểu mẫu các loại thủ tục... đều được công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương. Ngoài ra, đối với mỗi loại thủ tục đều có nội dung hướng dẫn nhân dân khi giải quyết công việc có liên quan cần những loại thủ tục gì, thời gian giải quyết, lệ phí giải quyết... Quảng Trị vừa hoàn thành việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và nhất thể hóa trong thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) ở 7 huyện và 13 phường trong tỉnh. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, MTTQ tỉnh và Ban chỉ đạo thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường của tỉnh, đã tích cực chỉ đạo việc triển khai quán triệt các nghị quyết, thông tư, hướng dẫn,... của tổ chức Đảng, Nhà nước cấp trên về thí điểm không tổ chức HĐND trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Quảng Trị cũng hoàn thành việc việc thí điểm nhất thể hóa Bí thư cấp ủy kiêm Chủ tịch UBND tại huyện là huyện Cam Lộ; tại 3 phường là : Phường 1 của thị xã Quảng Trị, Phường Đông Lễ và Phường 2 của thành phố Đông Hà; và tại 13 xã, thị trấn của 7 huyện thí điểm, gồm: xã Hải Phú ( huyện Hải Lăng), Triệu Thuận (Triệu Phong), Gio Quang (Gio Linh), Vĩnh Kim(Vĩnh Linh), Cam Nghĩa (Cam Lộ), Hướng Việt ( Hướng Hóa) và thị trấn Krông Klang(Đakrông)./.

  Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=360233&co_id=30085