Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2023, Hà Nội và các địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dành cho thiếu nhi.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/cac-dia-phuong-to-chuc-nhieu-hoat-dong-vui-tet-trung-thu-95417.htm