Các địa phương thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên, hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang được tăng cường để người dân chủ động, thường xuyên loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt các ổ lăng quăng, diệt muỗi, phòng chống muỗi đốt.

Đến thời điểm này đã có 5 địa phương tổ chức tổng vệ sinh, diệt lăng quăng và phun hóa chất chủ động phòng, chống SXH đợt I năm 2024. Đó là TX Đông Hòa, TP Tuy Hòa và các huyện Tây Hòa, Phú Hòa và Sông Hinh.

Trong tuần vừa qua (tuần 24), trên địa bàn tỉnh có 21 ca bệnh SXH được ghi nhận, giảm 10 ca so với tuần 23, giảm 1 ca so với tuần 22.

Tính đến ngày 16/6, Phú Yên đã ghi nhận 877 ca mắc SXH, tăng 110 ca so với cùng kỳ năm 2023.

Các địa phương có số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm 2023 là huyện Tây Hòa: 244 ca (tăng 54 ca), TX Đông Hòa: 240 ca (tăng 82 ca), huyện Sông Hinh: 124 ca (tăng 55 ca).

Về ổ dịch SXH, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 44 ổ dịch, tăng 1 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2023. TX Đông Hòa và huyện Tây Hòa là những địa phương có số ổ dịch cao.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/317556/cac-dia-phuong-thuc-hien-nhieu-bien-phap-phong-chong-sot-xuat-huyet.html