Các địa phương quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường

    Gốc

    ND - Từ trường hợp của Vedan, rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước hiện đang rất quan tâm tới vấn đề bảo vệ môi trường. Hàng loạt các cuộc hội thảo tìm giải pháp bảo vệ môi trường đã diễn ra trong thời gian gần đây tại Đồng Nai, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132330&sub=127&top=39