Các địa phương đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương lập quy hoạch xây dựng các trạm bơm điện

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 5564/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khẩn trương rà soát, lập quy hoạch xây dựng trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ, quy hoạch phát triển điện lực của địa phương, trình duyệt theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án phát triển lưới điện cung cấp điện cho các trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ ở khu vực ĐBSCL, trong đó cần làm rõ cơ chế huy động vốn đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.