Các địa phương chủ động phòng chống bão số 6

    1 đăng lạiGốc

    Đến 16 giờ cùng ngày, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có công điện khẩn số 07: yêu cầu Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão, (PCLB) tìm kiếm cứu nạn tỉnh và UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo ngay việc giằng nhà cửa, vận động nhân dân sơ tán ra khỏi các ngôi nhà có khả năng bị đổ; vùng ven sông, suối, khu vực có nguy cơ bị lũt quét

      Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.43530.qdnd