Các đảng Cộng sản kỷ niệm Cách mạng tháng Mười

    2 đăng lạiGốc

    Trong các ngày 3-5/11, tại thủ đô Minxcơ của Cộng hòa Bêlarút, đã diễn ra cuộc gặp quốc tế các đảng Cộng sản và Công nhân nhân kỷ niệm lần thứ 90 Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221419/Default.aspx