Các cuộc điện đàm ngoại giao của Tổng thống tân cử Obama

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Ngay trong ngày 6/11, ông Obama đã liên tục có các cuộc đàm thoại với nguyên thủ các nước đồng minh thân cận và quan trọng của Mỹ trong chương trình “điện đàm ngoại giao” để trao đổi thông tin và thảo luận các vấn đề hai bên cùng quan tâm, đồng thời cảm ơn những lời chúc mừng của họ dành cho mình.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hautruong/2008/12/68089.cand