Các công trình, dịch vụ công cộng phải được thiết kế phù hợp với người khuyết tật

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật sử dụng.

Các công trình, dịch vụ công cộng phải được thiết kế phù hợp với người khuyết tật - Ảnh 1

Người khuyết tật có quyền tiếp cận với các công trình, các dịch vụ công cộng như nhà chung cư, cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học… tuy nhiên hiện nay không phải tất cả mọi công trình, mọi dịch vụ công cộng ở Việt Nam đều có những không gian thiết kế phù hợp dành cho người khuyết tật. Chính vì vậy, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật sử dụng.

Các công trình cải tạo hay xây mới sau năm 2014 sẽ phải thực hiện quy định này. Sự thay đổi này đã giúp mở rộng hơn cánh cửa hòa nhập dành cho người khuyết tật.