Các công cụ thu thập thông tin trên mạng của Hacker…

Ngày 29/3/2008, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo “Các công cụ thu thập thông tin trên mạng của Hacker” thu hút hơn 40 chuyên gia, học viên và thành viên CLB An Ninh Mạng Athena.