Các con tin Thổ Nhĩ Kỳ bị gọi là kẻ phản bội

Sau khi bị phiến quân PKK bắt làm con tin trong 2 tuần và được trả tự do nhờ nỗ lực ngoại giao do Washington dẫn dầu, 8 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ giờ bị gọi là những kẻ phản bội, nhát gan và đang bị giam giữ.