Các cơ sở hạt nhân Mỹ ở châu Âu mất an toàn nghiêm trọng

Phần lớn các cơ sở hạt nhân thuộc sự kiểm soát của Bộ Tư lệnh không quân Mỹ (USAF) đặt tại châu Âu đều không đáp ứng tiêu chuẩn an ninh của Bộ Quốc phòng Mỹ (DOD)...