Các cơ quan quản lý và báo chí đã quá nhẹ dạ để cổ vũ cho cuộc bình chọn này

Tôi không hiểu vì sao nhà nước lại cho tổ chức cuộc bình chọn này, những người tổ chức cuộc bình chọn nghĩ sao khi trên mạng có nhiều bạn trẻ phát biểu là đã bỏ thời gian và công sức để làm hàng trăm địa chỉ email để bình chọn cho các thắng cảnh của Việt Nam.