Các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh An Giang tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, quảng bá hình ảnh của địa phương

  134 liên quanGốc

  Sáng 10-6, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh nhằm nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, lắng nghe những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị. Đồng thời, chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, quảng bá hình ảnh của địa phương trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi làm việc.

  Quang cảnh cuộc họp

  Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại cuộc họp

  Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh An Giang Tân Văn Ngữ cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, mỗi năm, lực lượng báo chí tỉnh An Giang đã sản xuất hàng ngàn chương trình và ấn phẩm phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí các loại, với hàng chục ngàn tin, bài phản ánh về mọi mặt hoạt động của tỉnh.

  Nội dung thông tin đã bám sát các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có tính thời sự, trọng tâm, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các hoạt động chỉ đạo, điều hành của tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương. Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, báo chí đã góp phần tích cực tuyên truyền, vận động để thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất và con người An Giang.

  Thông qua các tác phẩm báo chí đã thể hiện bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp của những người làm báo trong tỉnh, góp phần quan trọng trong đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc, góp phần làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, môi trường xã hội lành mạnh hơn.

  Trong 5 năm trở lại đây đã có hàng chục lượt phóng viên của Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang đạt các giải báo chí do Trung ương và địa phương phát động; hội viên Tạp chí Thất Sơn đạt giải tại các cuộc thi sáng tác trong và ngoài nước.

  Hội Nhà báo tỉnh An Giang hoạt động ngày càng hiệu quả, luôn theo đúng tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hội. Hội luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo nhằm xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tâm huyết nghề nghiệp.

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang ghi nhận, biểu dương những thành tích báo chí truyền thông tỉnh nhà nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Để các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đề nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh, tạo cơ chế thuận lợi, đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị....

  Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực báo chí, truyền thông, quan tâm công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, chỉ đạo, định hướng báo chí truyền thông phát huy tốt vai trò là cơ quan ngôn luận, là cầu nối của Đảng, nhà nước và nhân dân, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

  Đối với các cơ quan báo chí, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đề nghị, tiếp tục nỗ lực, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi, đảng bộ trong từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, quản lý của cơ quan báo chí. Chú trọng rà soát, sắp xếp lại bộ máy phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường công tác.

  Chú trọng thông tin, hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; các hoạt động lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, để tạo sức lan tỏa sâu, rộng hơn, hiệu quả hơn trên báo chí truyền thông trong khu vực và cả nước. Chú trọng nâng cao chất lượng nội dung chương trình. Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, phóng viên trong cơ quan, đơn vị yên tâm công tác. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, phóng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

  Các cơ quan báo chí, truyền thông phải chủ động tham gia phản biện xã hội, tổng kết thực tiễn, lắng nghe dư luận xã hội và những ý kiến phản hồi từ nhân dân đối với các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước nói chung, của tỉnh nói riêng để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo, làm tốt công tác định hướng dư luận.

  MỸ LINH - DUY ANH

  Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cac-co-quan-bao-chi-truyen-thong-tinh-an-giang-tang-cuong-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen-phuc-vu--a305176.html