Các chuyên gia Pháp, Việt thảo luận khả năng hợp tác

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 27/9, các nhà công nghiệp, các học giả, chuyên gia từ các trường đại học Pháp và Việt Nam đã gặp gỡ tại hội thảo InnoVietnam lần đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/215505/Default.aspx