Các chủ dự án chung cư rục rịch hoàn tiền cho khách!

Các chủ đầu tư chung cư cao cấp ở TP.HCM đang rục rịch chuẩn bị hoàn tiền cho khách theo quyết định của Sở Xây dựng thành phố.