Các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng: Nỗ lực triển khai nhiều biện pháp phát triển đoàn viên

Ngay từ đầu năm, các cấp công đoàn đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; hướng dẫn, hỗ trợ người lao động gia nhập tổ chức công đoàn.

Các cấp công đoàn tỉnh Cao Bằng: Nỗ lực triển khai nhiều biện pháp phát triển đoàn viên - Ảnh 1

Đồng chí Bế Thanh Tịnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng trao quyết định thành lập CĐCS Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Đông Bắc

Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2016, toàn tỉnh đã thành lập được 05 công đoàn cơ sở, phát triển mới 127 đoàn viên công đoàn. Có các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố phát triển đoàn viên đạt số lượng khá như Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động huyện Hòa An, Liên đoàn Lao động huyện Hà Quảng, Liên đoàn Lao động huyện bảo Lạc.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lấy năm 2016 là "Năm Phát triển đoàn viên" và Kế hoạch số 04/KH-TLĐ ngày 22 tháng 01 năm 2016 về triển khai “Năm phát triển đoàn viên”, ngày 28 tháng 3 năm 2016 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-LĐLĐ về triển khai thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên năm 2016; chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các Doanh nghiệp, Hợp tác xã thuộc các thành phần kinh tế, đồng thời phân bổ chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở cho các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành.

Hoàng Thị Lưu