Các cánh quân Iraq rầm rập xuất trận giải phóng Mosul khỏi tay IS

Sau lời phát động tổng tấn công của Thủ tướng Iraq, các binh đoàn nước này cùng với súng ống, xe quân sự đã rầm rập kéo về giải phóng thành phố Mosul.

Các cánh quân Iraq rầm rập xuất trận giải phóng Mosul khỏi tay IS - Ảnh 1

H.T (theo Dailymail)