Các bước trang điểm cần thiết

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mắt rất nhạy cảm đối với vi khuẩn mà mỹ phẩm của người khác đôi khi là nơi cư trú của cả một ổ vi khuẩn đấy. Vậy nên, nếu dùng mỹ phẩm của người khác, mắt bạn có thể bị nhiễm trùng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=45839