Các bộ trưởng thẳng thắn nhận trách nhiệm

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XII là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức chất vấn theo vấn đề với yêu cầu và mục tiêu tập trung hơn, mạch lạc hơn và thiết thực hơn. Hội trường thực sự nóng lên bởi những câu hỏi xuất phát từ thực tiễn cuộc sống.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/187072