Các Bộ trưởng Tài chính EU nhất trí hợp tác trong xử lý tài sản xấu

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Các Bộ trưởng Tài chính từ 27 nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) đã đạt được sự đồng thuận tại một cuộc họp vào ngày hôm qua ở Brussels, Bỉ, về phối hợp xử lý tài sản xấu của các ngân hàng ở châu Âu nhằm tái khởi động hoạt động cho vay để kích thích phục hồi kinh tế.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/196895