Các Bộ, ngành vào cuộc kiểm tra hoạt động của Vinastas

Đoàn kiểm tra làm rõ tính chất, cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát và công bố kết quả của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công Thương – ông Trần Tuấn Anh vừa có chỉ đạo Cục Quản lý cạnh tranh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành quy định pháp luật của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas).

Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ do Cục Quản lý cạnh tranh thành lập gồm đại diện Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa hoc Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công an, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Các Bộ, ngành vào cuộc kiểm tra hoạt động của Vinastas - Ảnh 1

Bộ Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành quy định pháp luật của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas).

Nội dung kiểm tra sẽ làm rõ tính chất, cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát, công bố kết quả khảo sát của Vinastas; Xác định mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành đối với hoạt động khảo sát và công bố kết quả khảo sát của Vinastas (nếu có); Xác định rõ việc nhận tài trợ từ doanh nghiệp hoặc tổ chức kỹ thuật, khoa học của Vinastas trong việc tiến hành các hoạt động khảo sát trong thời gian vừa qua.

Cục Quản lý cạnh tranh có văn bản yêu cầu Vinastas chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về quá trình khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát và các nội dung liên quan đến nội dung kiểm tra để chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đưa thông tin trên báo chí của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/11/2016./.

PV/VOV.VN