Các bộ cùng nhà khoa học sẽ làm rõ khái niệm nước mắm và nước chấm

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT sẽ khẩn trương lấy ý kiến các nhà khoa học để làm rõ nhiều vấn đề liên quan tới chất lượng nước mắm, nhất là khái niệm nước mắm và nước chấm.

Các bộ cùng nhà khoa học sẽ làm rõ khái niệm nước mắm và nước chấm - Ảnh 1

Sẽ rạch ròi khái niệm nước mắm và nước chấm

Ngày 22/10, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế để có ngay thông tin chính thức, công khai, rõ ràng, đầy đủ tới nhân dân về loại và hàm lượng asen an toàn trong sản phẩm nước mắm cũng như các thông tin cần thiết khác liên quan, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad, Bộ NN-PTNT) cho biết: Bộ NN-PTNT đã giao Nafiqad chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế lấy ý kiến các nhà khoa học trong và ngoài nước về chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP) trong nước mắm.

Theo ông Tiệp, hiện ngành y tế đã có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm (trong đó có asen vô cơ trong nước chấm).

Tuy nhiên thời gian tới, Bộ NN-PTNT sẽ rà soát, lấy ý kiến để làm rõ thêm số vấn đề: Một là các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATTP trong nước mắm, nước chấm, nhất là các phụ gia cho phép sử dụng trong các sản phẩm này, có sự đối chiếu với các quy định quốc tế xem đã phù hợp chưa.

Thứ hai, làm rõ sự khác nhau giữa asen hữu cơ và vô cơ trong nước mắm, nghiên cứu các quy định về ngưỡng tồn dư tối đa cho phép.

Ba là làm rõ sự khác nhau giữa nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp. Đặc biệt, sẽ xem xét, làm rõ sự khác nhau giữa nước chấm và nước mắm để có khái niệm rõ ràng thế nào là nước mắm, thế nào là nước chấm để minh bạch thông tin cho người dân, rành mạch cho người SX lẫn thuận tiện cho việc quản lí cơ quan quản lí nhà nước.

Trên cơ sở phân biệt rạch ròi khái niệm về nước chấm và nước mắm, cơ quan chức năng cũng sẽ rà soát để đưa ra các quy định chặt chẽ về yêu cầu ghi nhãn sản phẩm hàng hóa đối với nhóm sản phẩm này, với tinh thần giúp người tiêu dùng phân biệt được đâu là nước mắm, đâu là nước chấm.

“Nếu rà soát các quy định hiện hành mà đã có quy định rõ về khái niệm nước mắm và nước chấm, chúng tôi sẽ kiến nghị thanh kiểm tra chặt chẽ trên thị trường về tình hình ghi nhãn và xử lí nghiêm theo tinh thần không để tình trạng lập lờ giữa nước mắm và nước chấm” – ông Tiệp cho biết.

Cũng theo ông Tiệp, trong quá trình triển khai những công tác trên, Nafiqad sẽ tham khảo ý kiến và có sự hỗ trợ của các nhà khoa học thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và FAO (Tổ chức Nông lương LHQ).