Các bị cáo của ngành Bưu điện diễn giải về sai phạm của mình

(VnMedia) - So với dự kiến tiến độ của phiên tòa diễn ra tương đối thuận lợi và nhanh. Kết thúc ngày làm việc thứ 6, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn được 27 bị cáo thuộc 9 bưu điện tỉnh thành trong tổng số 33 bị cáo thuộc 12 bưu điện. Như vậy, có thể ngày mai, ngày làm việc thứ 7, HĐXX sẽ hoàn tất phần thẩm vấn và bước sang phần tranh tụng.