Các bên lạc quan về đàm phán hạt nhân Iran

    VNEWS
    598 liên quanGốc

    Ngày 20/6, vòng đàm phán mới nhất về thỏa thuận hạt nhân với Iran đã tạm dừng tại thủ đô Viên của Áo. Dù thừa nhận vẫn tồn tại bất đồng, song các bên đều bày tỏ lạc quan về khả năng khôi phục thỏa thuận lịch sử này.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/cac-ben-lac-quan-ve-dam-phan-hat-nhan-iran-214666.htm