Cabal lên cơn sốt

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND Online- Mặc dù chưa được giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng game online Cabal đã tạo nên một làn sóng hâm mộ trong cộng đồng của các game thủ...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.tinvanhoa.23921.qdnd