Cá tra - basa tiếp tục chịu bất công tại Mỹ

NDĐT - Phòng xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài thuộc Cục Quản lý cạnh tranh vừa cho biết, Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) đã biểu quyết khẳng định, cần tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra - basa nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngày 22-10-2014, trong khuôn khổ quy trình rà soát hoàng hôn lần thứ hai lệnh áp dụng thuế chống bán phá giá, ITC đã biểu quyết tuyệt đối khẳng định nguy cơ tiếp diễn hoặc tái diễn thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự trong nước trong một khoảng thời gian có thể dự báo trước nếu như Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá đang được áp dụng đối với cá tra - basa nhập khẩu từ Việt Nam. Theo kết quả biểu quyết này, lệnh áp thuế đối với cá tra nhập khẩu từ Việt Nam sẽ được tiếp tục áp dụng.

Trước đó, ngày 29-9-2014, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra quyết định liên quan đến đợt rà soát hoàng hôn lần 2 theo đó kết luận việc dỡ bỏ lệnh thuế có thể dẫn tới tiếp tục hoặc tái diễn phá giá.

Cá tra - basa nhập khẩu từ Việt Nam bị khởi xướng điều tra tại Mỹ từ ngày 28-6-2002. Tới ngày 12-8-2003, DOC đã ra lệnh áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm cá tra - basa nhập khẩu từ Việt Nam là từ 36,84 đến 63,88%. Vụ việc đã trải qua 10 đợt rà soát hành chính, và cuộc rà soát hoàng hôn lần thứ nhất vào năm 2009. Theo Quy định của pháp luật Hoa Kỳ về rà soát hoàng hôn, DOC phải dỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá hoặc thuế đối kháng sau 5 năm, trừ khi DOC và ITC kết luận rằng việc dỡ bỏ lệnh áp thuế có thể dẫn tới nguy cơ tiếp diễn hoặc tái diễn hành vi phá giá hoặc trợ cấp và thiệt hại đáng kể trong một khoảng thời gian có thể dự báo trước.

Như vậy với hai quyết định sai trái của DOC và ITC nêu trên, sản phẩm cá tra - basa của Việt Nam tiếp tục phải chịu bất công tại thị trường Mỹ.

XUÂN BÁCH