Cá tính của "chuyện ấy"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nếu luôn có một quyển sách bên giường của chàng hoặc nàng, bạn đang chia sẻ cuộc đời với một con bệnh lãng mạn nan y.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=119289