Cả thế giới cùng tiết kiệm điện

Cư dân tại hàng trăm thành phố trên thế giới đã lần lượt cúp điện trong khoảng một tiếng đồng hồ vào đêm thứ bảy vừa qua nhằm hưởng ứng cuộc vận động tiết kiệm điện, chống thay đổi khí hậu do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) đưa ra.