Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và “Dạ tiệc trắng”

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chỉ sau 2 tháng, tính từ khi ra mắt bộ sản phẩm đôi đầu tiên của năm 2008, album “Hạnh Phúc Cuối” và DVD Live show “Thương hoài ngàn năm”, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng lại chính thức ra mắt tiếp theo bộ đôi sản phẩm mới với 1 album CD “Qua cơn mê” và 1 DVD live show “ Sinh viên họ Đàm”.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/8/97935.cand