Ca sinh con từ tử cung cấy ghép đầu tiên tại Mỹ

Bé trai được sinh ra từ người mẹ có tử cung cấy ghép đầu tiên tại Mỹ đã đem lại niềm hy vọng cho các bác sĩ.

Yến My