Ca sĩ Mỹ Linh làm đại sứ của Giờ trái đất Việt Nam

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất của Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu, bảo vệ môi trường, vào ngày 28-3 tới, ca sĩ Mỹ Linh sẽ làm đại sứ cho Giờ trái đất tại Việt...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/hau_truong/20081230.85897/copy_of_20081230.58655/20090228.44148.html