Ca sĩ Khắc Hiếu: Sao Mai - Điểm hẹn là một cơ hội

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Nhiều tuổi nhất và có nhiều năm dày dạn trên sân khấu ca nhạc nhất trong số 12 thí sinh tham dự Sao Mai - Điểm hẹn năm nay, Khắc Hiếu được coi như là “anh cả” của nhóm và cũng được tin cậy bầu làm lớp trưởng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126712&sub=77&top=43