Ca sĩ chỉ lo "biểu tượng" mà quên giọng hát

    5 đăng lạiGốc

    Trong cuộc đua tranh xây dựng biểu tượng, có không ít ca sĩ thất bại vì vội vàng xây dựng biểu tượng không phù hợp. Chưa nói tới việc nhiều ca sĩ trẻ quá mải mê tìm kiếm và chăm lo xây dựng biểu tượng mà quên mất việc chăm lo giọng hát, điều quan trọng nhất đối với một ca sĩ...

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/4/89423.cand