Cà phê với Siu Black

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Bạn muốn nghe Siu Black và các ca sĩ mình yêu thích hát? Bạn muốn thưởng thức ly cà phê Ban Mê chính hiệu? Bạn muốn khám phá một không gian thấm đẫm chất Tây Nguyên giữa lòng thành phố phồn hoa này?

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/hau_truong/20081230.85897/copy5_of_20081230.58655/20090603.81939.html