Cà phê được mùa

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đắk Lắk kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành chức năng tăng cường thêm nguồn vốn cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ tốt cho công tác thu mua cà phê xuất khẩu niên vụ 2008-2009 này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=97021