Cả nước mỗi ngày có 200 doanh nghiệp dừng hoạt động

Trong 10 tháng qua, cả nước có 60.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục phá sản. Như vậy, cứ mỗi ngày trôi qua có khoảng 200 doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường.

Tổng cục Thống kê vừa công bố tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2016. Trong đó, đáng chú ý số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, đóng cửa, phá sản có dấu hiệu tăng mạnh.

Cụ thể, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 10 của cả nước là 930 doanh nghiệp, tăng 5,0% so với tháng 9/2016. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.596 doanh nghiệp, giảm 2,9% so với tháng trước đó. Và số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.780 doanh nghiệp, tăng 26,4% so với tháng 9/2016.

Ảnh minh họa.

Trong 10 tháng qua, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 17.574 doanh nghiệp, tăng 29,0% so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 33.131 doanh nghiệp, giảm 28,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 92,6% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể. So sánh với cùng kỳ của năm 2015 thì số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ, giảm 29,8%.

Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2016 của cả nước là 9.295 doanh nghiệp, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 tháng năm 2016, số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký nhỏ dưới 10 tỷ đồng là 8.677 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 93,4% trên tổng số doanh nghiệp giải thể của cả nước, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2015.

VĂN HUY