Cả nước có hơn 81.400 doanh nghiệp thành lập mới

Theo Tổng cục Thống kê, 9 tháng qua, cả nước có 81.451 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng vốn là 629,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19,2% về số DN và tăng 49,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới là 928.700 người.

Cả nước có hơn 81.400 doanh nghiệp thành lập mới - Ảnh 1

Ngoài ra, trong 9 tháng có 20.510 DN quay trở lại hoạt động, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay lên gần 102.000 DN. Dự báo trong quý IV, tình hình sản xuất kinh doanh của các DN khả quan hơn quý III, nhất là đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN nhà nước. Cụ thể, 85,6% số DN đánh giá tình hình sản xuất ổn định và tốt hơn, trong đó có 48,8% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 36,8% số DN đánh giá ổn định, có 14,4% số DN dự báo khó khăn hơn.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn Ngành Công nghiệp tháng 9 ước tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất toàn Ngành Công nghiệp tăng 7,4%; chỉ số tiêu thụ 8 tháng tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Thư Kỳ