Cả nước có 134 HTX tham gia dịch vụ bảo vệ môi trường

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Ngày 4-1, tại Hà Tĩnh, Liên minh HTX Việt Nam  tổ chức hội thảo: Phát triển HTX dịch vụ môi trường, thực trạng và giải pháp.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113155&sub=127&top=39