Cà Mau: Yêu cầu thanh toán hơn 100 tỷ đồng tiền nợ lương giáo viên

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các huyện và TP.Cà Mau khẩn trương chi trả các khoản nợ đối với giáo viên trên địa bàn, đảm bảo thanh toán dứt điểm nợ trước ngày 20/11.

Cà Mau: Yêu cầu thanh toán hơn 100 tỷ đồng tiền nợ lương giáo viên - Ảnh 1

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND và Trưởng phòng GD&ĐT 4 huyện và TP Cà Mau vì đã buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng nợ tiền tỉ trong ngành giáo dục.

Trước đó, trong báo cáo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau về tình hình nợ lương và các chế độ chính sách khác đối với giáo viên, các địa phương nói trên đang nợ lương giáo viên với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.

Cũng theo UBND tỉnh Cà Mau, nếu trong quá trình chi trả các khoản nợ đối với giáo viên địa phương không cân đối được, phải có báo cáo về Sở Tài chính để trình UBND tỉnh xem xét cho tạm ứng ngân sách năm 2017.