Cà Mau: Vận động xây mới 43 căn nhà vì đồng đội

Năm 2013, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh vận động xây mới 43 căn nhà vì đồng đội, sửa chữa 21 căn, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn vận động gần 3 tỷ đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học. Đặc biệt, huy động vốn nội lực trên 5 tỷ đồng, giúp 21.000 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế, giúp hơn 1.000 con, cháu CCB đi lao động trong và ngoài tỉnh.

Năm 2013, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh vận động xây mới 43 căn nhà vì đồng đội, sửa chữa 21 căn, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn vận động gần 3 tỷ đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học. Đặc biệt, huy động vốn nội lực trên 5 tỷ đồng, giúp 21.000 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế, giúp hơn 1.000 con, cháu CCB đi lao động trong và ngoài tỉnh.

Phương Liên