Cà Mau: Thực hiện tốt công tác quản lý thuế 10 tháng đầu năm

Dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp trên và bằng những giải pháp tích cực, Cục thuế tỉnh Cà Mau đã có những bước phát triển vượt bậc, hoạt động quản lý chặt chẽ và chuyên nghiệp.

Cục thuế tỉnh Cà Mau vừa cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2016, tổng thu do ngành Thuế quản lý 3.300 tỷ đồng, đạt 79,5% so Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 4,4% so thực hiện cùng kỳ. Trong đó tổng thu nội địa cân đối ngân sách 2.771 tỷ đồng, đạt 79,7% so dự toán Bộ Tài chính, tăng 3,7% so thực hiện cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất 2.600 tỷ đồng, đạt 77% dự toán pháp lệnh, tăng 2,6% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể, về nguồn thu, có 10/15 nguồn thu đạt khá (trên 80%) so dự toán năm như: DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.937%, tiền sử dụng đất đạt 171%, thu tiền thuê đất đạt 747%, thuế thu nhập cá nhân đạt 85%, lệ phí trước bạ đạt 105%....

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn 5 nguồn thu đạt thấp so dự toán năm, đặc biệt một số nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách như: DNNN trung ương đạt 60% (Cụm Khí Điện Đạm đạt 59%), DNNN địa phương đạt 67,5%, khu vực CTN-DV NQD đạt 69,3%, thuế bảo vệ môi trường đạt 65%... Về đơn vị thu, hầu hết các đơn vị thu đạt khá so dự toán năm như: Huyện U Minh đạt 110%, Thới Bình đạt 100%, Trần Văn Thời đạt 104%, Phú Tân đạt 98%, Ngọc Hiển đạt 92%, Năm Căn đạt 97%, thành phố Cà Mau đạt 99%...

Cà Mau: Thực hiện tốt công tác quản lý thuế 10 tháng đầu năm - Ảnh 1

Ông Phạm Khắc Ghi, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Cà Mau.

Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm, Cục thuế đã tham mưu UBND tỉnh giao dự toán thu hàng quý cho các đơn vị kịp thời, phù hợp với nguồn thu thực tế phát sinh để các đơn vị chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách. Đồng thời, Cục Thuế cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác quản lý nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và xử lý thu hồi nợ đọng; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Cục thuế tỉnh Cà mau cũng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, như thực hiện 39 chuyên đề, chuyên trang “Thuế và cuộc sống” trên Đài Phát thanh truyền hình Cà Mau và trên Báo Cà Mau; đưa 667 lượt tin trên sóng phát thanh, truyền thanh; phối hợp 16 cuộc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tuyên truyền chính sách thuế đăng trên Thông tin nội bộ; Tổ chức 10 lớp tập huấn chính sách thuế cho NNT, có 901 lượt người tham dự; tổ chức 03 cuộc "Tháng lắng nghe ý kiến người nộp thuế"; Tổ chức 12 cuộc hội nghị đối thoại với NNT, có 1.275 lượt người tham dự.

Ông Phạm Khắc Ghi, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Cà Mau, cho biết: Theo dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng cuối năm tiếp tục tăng trưởng ổn định; tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó lường: giá dầu thô tiếp tục giảm sâu chưa có dấu hiệu phục hồi, xuất khẩu thủy sản của tỉnh tiếp tục gặp khó. Từ đó, đặt ra cho ngành Thuế không ít khó khăn, thách thức trong việc thực hiện dự toán thu ngân sách.

Để phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2016, ngành Thuế tỉnh Cà Mau sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế; đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Xây dựng kế hoạch cải cách giai đoạn 2016-2020 để đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa công tác thuế theo đúng lộ trình được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh phê duyệt, chú trọng đẩy mạnh cải cách TTHC thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh, năng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan thuế các cấp...

Cũng theo ông Ghi, nhiệm vụ công tác thuế của những tháng cuối năm 2016 là rất nặng nề. Vì thế, Chi cục Thuế các huyện, thành phố cần phải triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế những tháng cuối năm 2016. Toàn thể cán bộ công chức ngành Thuế phải đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

Hồng Ân/KD&PL