Cà Mau: Rừng tràm được bảo vệ nghiêm ngặt

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Do diện tích khô hạn đã lên đến hơn 3.500ha nên Vườn quốc gia U Minh Hạ đang thực hiện nghiêm túc chế độ trực thông tin báo cáo, tổ chức lực lượng tuần tra luồn rừng, canh phòng bảo vệ nghiêm ngặt ngăn chặn các hành vi vi phạm vào rừng, nhằm xử lý các tình huống một cách nhanh chóng, kịp thời.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/3/86861.cand