Cà Mau: Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Với nhiều năm nỗ lực, kiên trì tổ chức các sự kiện mới, tỉnh Cà Mau đã bắt đầu tạo cảm hứng cho du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Video: Cà Mau: Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

TRẦN VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/ca-mau-phat-huy-tiem-nang-du-lich-sinh-thai-du-lich-cong-dong-post764167.html